DUURZAAM EN GEZOND TELEN

met de EMI bodemsensor en de Kinsey-Albrecht Bodemanalyse

 

 

 

 

 

Een perceel is zelden homogeen

De bodemvruchtbaarheid van een perceel is zelden overal hetzelfde. Toch bemonsteren we de bodem van het perceel met één mengmonster. Op basis van de analyse van dit mengmonster voeren we de bemesting uit voor het gehele perceel.  Door volgens dit advies te bemesten zullen delen van het perceel te weinig, precies genoeg of een overmaat aan meststoffen ontvangen. Een tekort én een overmaat aan bemesting betekent opbrengst-, kwaliteit- en dus ook financiële verliezen. Onze dure landbouwgronden worden dus niet maximaal benut.

EMI bodemsensor

Een grondmonster nemen van elke vierkante meter is een ondoenlijke en kostbare, tijdrovende zaak, maar we kunnen wel door middel van een indirecte methode de bodemvruchtbaarheid van elke vierkante meter van uw perceel vaststellen. Hiervoor gebruiken een elektromagnetische inductie (EMI) sensor, die de elektrische geleidbaarheid van de bodem meet. De elektrische geleidbaarheid of conductiviteit wordt afgekort met EC.

Hierbij maken we gebruik van het feit dat allerlei bodem- eigenschappen zoals klei, leem en zandgehalte (textuur), organische stof, CEC en mineralen de elektrische geleidbaarheid beïnvloeden.

Kinsey-Albrecht Bodemanalyse

Nu rest nog één stap en dat is het vaststellen van de bodemeigenschappen per EC klasse. Hiervoor gebruiken we Kinsey-Albrecht Bodemanalyse. Deze bodemanalyse integreert de chemische, fysische en biologische aspecten van de bodemvruchtbaarheid.

De essentie van deze analyse ligt bij het instellen van de juiste verhouding van de Calcium- en Magnesium-bezetting, waardoor de ideale verhouding lucht en water ontstaat (structuur) en de juiste condities voor bodemleven en wortelactiviteit zich instellen (biologie). Een gezond bodemleven komt de weerbaarheid van bodem en gewas ten goede. Naast Calcium en Magnesium wordt een advies gegeven voor de overige macro- en sporenelementen.

Door de informatie van de EC-scan en de bodemanalyse te combineren kan naast de bodemvruchtbaarheidvariatie van uw perceel ook de bemestingsvariatie in kaart brengen. Praktisch komt het er op neer dat we taak- of strooikaarten maken waarmee u uw perceel variabel kunt bemesten.

Onze werkwijze (de 3 B’s)

Bodemscannen

Scannen van het perceel met de elektromagnetische inductie (EMI) sensor.

Bemonsteren

Bodemanalyse d.m.v. grondmonsters op basis van Kinsey-Albrecht methode.

Bemesten

Bemestingsplan (taak- of strooikaarten) op basis van bodemscan en -analyse.

Duurzaam en gezond telen

Door variabel te bemesten benaderen we van elke locatie van het perceel de ideale bodemvruchtbaarheid en beperken we uit- en afspoeling van nutriënten en kwaliteitsverlies door overbemesting én verliezen aan kwaliteit en opbrengst door onderbemesting.  Dit komt milieu, opbrengst, kwaliteit en uiteindelijk het financieel rendement van uw bedrijf ten goede.

Dit unieke concept brengt uw bodem in optimale conditie en ondersteunt het streven naar een duurzame productie van gezond voeder / voedsel en een maximale benutting van elke vierkante meter van uw percelen.

Deze bodemdienst, ontwikkeld door N-xt Soil Services en FleurenTech ondersteunt de boer in zijn streven naar maximale benutting van elk vierkante meter, duurzame productie en gezond voedsel.

Contact

Meer weten over hoe wij kunnen helpen met het verhogen van de opbrengst op uw perceel? Neem dan contact met ons via e-mail, telefoon of het contactformulier.

FleurenTech B.V.
Veldstraat 56a
5991 AE Baarlo
E-mail: soilscan@fleuren.net
Tel.: +31 6 38 75 24 19

Contactformulier